Pimpinan

Pimpinan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika

KETUA JURUSAN

Handaru Jati, ST., M.M., M.T., Ph.D.

NIP. 197405111999031002
Email:
handaru@uny.ac.id

SEKRETARIS JURUSAN

Bekti Wulandari, S.Pd.T., M.Pd.

NIP. 198812242014042002
Email:
bektiwulandari@uny.ac.id

KOOR. PRODI
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA

Dr.Phil. Ir. Mashoedah, S.Pd., M.T.

NIP. 197011082002121003
Email:
mashoedah@uny.ac.id

KOOR. PRODI
S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

Handaru Jati, ST., M.M., M.T., Ph.D.

NIP. 197405111999031002
Email:
handaru@uny.ac.id

KOOR. PRODI
S1 TEKNOLOGI INFORMASI

 

Nurkhamid, S.Si., M.Kom., Ph.D.

NIP. 196807071997021001
Email:
nurkhamid@uny.ac.id

KOOR. PRODI
D4 TEKNIK ELEKTRONIKA

 

Dr. Aris Nasuha, S.Si., M.T.

NIP. 196906151994031002
Email:
arisnasuha@uny.ac.id